Mars 2010

Hundrevis av arter lever i hule eiker

Eiketrær kan bli svært gamle, og de fleste hule eiker er mer enn 200 år. I løpet av eikas lange levetid oppstår mange viktige levesteder på og i treet, og opptil 1500 arter kan ... 30.03.10

Ny naturlov vekker internasjonal oppsikt

Den norske naturmangfoldloven vekker oppsikt i utlandet og ble i forrige uke nominert ti... 29.03.10

Skal bekjempe fuglerøver

Minken er en av hovedårsakene til at bestanden av en rekke truede fuglearter går tilbake... 26.03.10

Verner geologisk forekomst

En spesiell geologisk forekomst av bergarten Moelvtillitt er i dag vernet av regjeringen... 26.03.10

Ny bok om fisketrapper

En fisketrapp er en kunstig oppgangsveg for fisk forbi en dam eller en naturlig hindring i et vassdrag.  Kunnskap og erfaringer fra bygging av fisketrapper er nå samlet i en ny... 26.03.10

Økt beskyttelse for Norges mest sårbare

De mest truede delene av Norges natur får økt beskyttelse i nye forskrifter etter den ny... 23.03.10

Strammer inn sjølaksefisket

Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for en omfattende innstramming i... 18.03.10

Ny rapport om utviklingstrender for norsk natur

Natur i endring er en ny rapport fra Direktoratet for naturforvaltning som gir oversikt over status og utviklingstrender for norsk natur. Rapporten tar utgangspunkt i våre... 17.03.10

Fortsatt alvorlig for villaksen

NRK har de siste dagene reist en debatt om hvorvidt villaksen i Norge er truet eller ikk... 16.03.10

Rekordmange friluftslivsområder

Aldri før er det brukt mer penger til kjøp og tilrettelegging av friluftslivsområder enn... 15.03.10