November 2010

Advarer mot sammenvevde miljøproblemer

Europa står overfor en annen type miljøproblemer enn tidligere, advarer det europeiske... 30.11.10

Ny rapport om Barentshavet - Lofoten

Direktoratet for naturforvaltning har vært med å vurdere hva ulykken i Mexicogulfen har å si for norske forhold. 29.11.10

Kan nå bestandsmålet for bjørn innen åtte år

Bestandsmålet på 15 årlige ungekull av bjørn i Norge kan bli nådd i løpet av 8 år.... 25.11.10

Vil samarbeide om sjøfugl

De nordiske landene får nå en felles plan for hvordan sjøfuglenes situasjon kan bedres. 23.11.10

Klimaendringane krev heilskapleg forvalting

Heilskapleg forvalting av naturen er naudsynt for å tilpasse oss klimaendringane, meiner... 15.11.10

Viktige våtmarker meldt inn til Ramsar

14 våtmarksområder er meldt inn til Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. 12.11.10

Søk tilskudd til arter og naturtyper

Nå kan du søke tilskudd til å hjelpe truede arter og naturtyper. 11.11.10

Ny oversikt over Norges truede

Artsdatabankens oppdaterte rødliste over norske arter viser at 2 398 arter er truet i... 09.11.10

Skal stanse tapet av naturmangfold

Forhandlere fra så å si alle land i verden er enige: Tapet av naturmangfold skal stanses... 01.11.10

Kongekrabbe legger havbunnen øde

Kongekrabben påvirker havbunnen på samme måte som sterk forurensning og overgjødsling. I... 01.11.10