Foreslår utredning av 15 områder for havvind

I den nye rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder» er en rekke interessante områder langs Norskekysten kartlagt for å finne arealer som kan egne seg for havbasert vindkraft.

Formålet med en grovsiling av arealer og etterfølgende strategisk konsekvensutredning er, både å finne teknisk-økonomisk egnede arealer, og gi en helhetlig vurdering av miljø- og areabruksinteresser før områder åpnes for søknader om utbygging.

De områdene som i rapporten er foreslått for videre utredning finnes fra helt sør i den norske delen av Nordsjøen til Barentshavet i nord. 

Rapporten er laget av en direktoratsgruppe som har vært ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De andre deltakerne var Fiskeridirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Les mer på nettsidene til NVE

Relaterte lenker

Tema