Oktober 2010

Gjennombrudd om gener i Japan

Fattige land skal få sin del av fortjenesten når de genetiske ressursene i naturen deres... 29.10.10

Frivillig skogvern fungerer

Frivillig vern av skog fører til færre konflikter mellom skogeiere og myndigheter.... 19.10.10

Toppmøte om naturmangfold

Bevaring og bærekraftig bruk av naturmangfold står på dagsorden når nær alle land i verd... 19.10.10

Enighet om GMO styrker naturmangfoldet

Verden får nå nye regler for ansvar og erstatning når genmodifiserte organismer skader... 15.10.10

Vinnerne av fotokonkurransen Vann i fokus

Vannkongen, tatt av Kerstin Sandburg fra Røros, ble vinner av årets Vann i fokus-konkurranse. Konkurransen har vært populær og over 450 bilder har deltatt. 15.10.10

Foreslår utredning av 15 områder for havvind

I den nye rapporten «Havvind – Forslag til utredningsområder» er en rekke interessante områder langs Norskekysten kartlagt for å finne arealer som kan egne seg for havbasert... 13.10.10

Frykter at edelkrepsen utryddes

Én signalkreps er nok til å ta livet av en hel bestand av edelkreps. Hvis du flytter... 12.10.10

2 300 friluftsperler til folket

Før helga vart friluftslivsområdet på Amborneset i Leksvik i Nord-Trøndelag opna. Ved... 05.10.10

Forvaltningsplan for Nordsjøen - Skagerrak - i rute

Faggruppen for Nordsjøen legger i dag ut forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak. Høringsfrist er 3. januar 2011. 01.10.10