Januar 2010

Varmere hav gir «Stillehavsinvasjon»

For fire år siden var stillehavsøsters kjent fra to steder langs norskekysten. I dag lev... 26.01.10

Mårhund fanget i Nord-Trøndelag

For første gang er en mårhund fanget levende i Norge. I helga gikk dyret i en felle i... 26.01.10

Nordområdene er sårbare for oljeutslipp

Et oljeutslipp i nord vil gjøre større skade på miljøet enn et utslipp lenger sør. Mindr... 23.01.10

Merket Osdals-ulven

Lederhannen i Osdals-flokken ble merket i dag, fredag. I tillegg skal Galven-tispa og de... 22.01.10

Skadelig barmarkskjøring skal begrenses

Finnmark er det eneste fylket i landet med åpne løyper for motorferdsel på barmark. Denn... 20.01.10

Europeisk natur i endring

Europas naturmangfold blir påvirket av klimaendringer. Amfibier og insekter er mest... 15.01.10

- Kritikkverdig utvidelse av omstridt oljeordning

Direktoratet for naturforvaltning (DN) advarer mot å gjøre en rekke nye blokker på sokkelen fra Midt-Norge og nordover tilgjengelige for oljeboring gjennom den såkalte... 12.01.10

Internasjonal åpning av Naturmangfoldåret 2010

Naturmangfoldet i verden har avgjørende betydning for oss mennesker, men går tapt i stort tempo. Det haster med tiltak for å stanse utviklingen. Dette er hovedbudskapene i... 11.01.10