2010

Skeptisk til genmodifisert laks

En genmodifisert laks kan komme på markedet i USA i løpet av to år. Direktoratet for... 27.12.10

Fiskeravgiften skal følge kalenderåret

Forskrifta om fiskeravgift er endret. Fra 1. januar 2011 vil fiskeåret, og dermed fiskeravgiftsperioden, følge kalenderåret. Det betyr at avgift som betales fra 1. januar vil... 22.12.10

26 nye skogreservater

Regjeringen opprettet 26 nye skogreservater i statsråd i dag. Med dette vedtaket er opp mot to prosent av det produktive skogarealet i Norge vernet. 17.12.10

Lanserer tiltak for å begrense barmarkskjøring

Styringsgruppas forslag til å redusere barmarkskjøringen i Finnmark ble fredag 10. desember sendt på høring til alle kommuner i Finnmark og organsasjoner representert i... 15.12.10

Ny forskrift om utenlandske treslag

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har sendt sitt endelige forslag til forskrift om... 13.12.10

Ber om helhetlig vurdering av vindkraftutbygging

Flere vindkraftanlegg i samme region kan gi store negative konsekvenser for natur,... 10.12.10

Finnmarkinger vil ha mindre barmarkskjøring

En undersøkelse viser at finnmarkinger ønsker flere kontroller for å komme den ulovlige barmarkskjøringen til livs. 08.12.10

Julekalender på Miljøstatus

Også i år er det julekalender på Miljøstatus i Norge hvor du kan få testet miljøkunnskapen din. 01.12.10

Vil ha hjelp til å overvåke gauper

Snøen har lagt seg over det meste av landet, og da kan vi igjen finne spor etter gaupa i... 01.12.10

Rovdata etablert

30. november ble Rovdata opprettet som en selvstendig enhet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Rovdata representerer en ny modell for overvåking av rovvi... 01.12.10