September 2007

Rammedirektivet for vann innlemmet i EØS-avtalen

Rammedirektivet for vann, et av EUs viktigste miljødirektiver, ble i dag innlemmet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å sikre en god miljøtilstand i både vassdrag,... 28.09.07

Jegere i Sør-Norge deltar i registrering av bjørnebestanden

I dag starter elgjakta over store deler av landet. Elgjegere i hele landet deltar i nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gjennom rapportering av synsobservasjoner av rovvilt... 25.09.07

Lisensfelling av fire ulver i 2007-2008

Direktoratet for naturforvaltning og rovviltnemndene i region 1 og 2 har åpnet for lisensfelling av totalt fire ulver i lisensfellingsperioden fra 1. oktober 2007 til 31. mars... 25.09.07

Et lyspunkt for dverggåsa

Framtida til den utrydningstruede dverggåsa er lysere enn på lenge etter en suksessrik hekkesesong i Finnmark. I vår ble kun 30 fugler observert på vei til hekkeområdene. God... 18.09.07

Første miljøvurdering av alt vann i Norge

  Melkeelva renner ut i Store Bekkarfjord i Altafjorden. Foto: Kristin S. Karlsen. Vannmiljøet i Norge ligger godt an sammenlignet med andre land i Europa. Over halvparten av al... 12.09.07

Dårlig laksesesong uten smålaks

Laksesesongen 2007 preges av det uvanlig dårlige innsiget av smålaks. Fisken har vært spesielt småvokst og mager. Trolig er forverrede livsvilkår i sjøen årsaken til at smålakse... 07.09.07