August 2007

Feirer Friluftslovens 50-årsjubileum

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Forum for friluftsliv i skolen utfordrer alle landets skoler til å markere friluftslovens 50-årsjubileum med en friluftsdag i... 31.08.07

Ny forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn

  Foto: Ann Jori Romundstad.   Direktoratet for Naturforvaltning (DN) vedtok den 20. august 2007 ny forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn. Forskriften trer i... 30.08.07

DN åpner for lisensfelling på bjørn

Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for at registrerte lisensjegere kan felle bjørn i Midt-Norge, Troms og Finnmark samt Hedmark. I alt kan inntil 10 bjørner felles i... 24.08.07

Kjemisk behandling av vassdrag i Steinkjerregionen

I dag startet kjemisk behandling i flere vassdrag i Steinkjerregionen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus Salaris . Behandlingen vil foregå med surt aluminium og rotenon,... 20.08.07

Direktoratet for naturforvaltning samordner for bedre vannmiljø

Vannmiljøforvaltningen i Norge skal bli mer helhetlig og kunnskapsbasert. Vannforskriften, som gjelder både ferskvann, kystvann og grunnvann, trådte i kraft fra årsskiftet.   Fr... 16.08.07

Dårlig jaktutbytte for småvilt

Nedgangen i antall felte ryper fortsetter. Det har aldri blitt registrert et lavere fellingstall på landsbasis. I løpet av jaktåret 2006/07 ble det felt 312 000 ryper, en nedgan... 14.08.07