Juli 2007

Inviteres til å søke status som nasjonalparkkommuner

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har invitert en rekke kommuner til å søke status som nasjonalparkkommuner. Ordningen åpner også for at tettsteder i kommunene kan få... 20.07.07

Sjelden orkidé funnet igjen etter 56 år

Den utrydningstruede orkideen Rød skogfrue er funnet igjen i Gjerstad i Aust-Agder 56 år etter at den sist ble observert i området. Det var i 1951 at arten for første gang ble... 18.07.07

Flertallet støtter strengere motorferdselregler

Et flertall av de spurte støtter en innskjerping av regelverket for motorferdsel i utmark. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort på oppdrag fra Direktoratet for... 11.07.07

Ny kunnskap om sukkertaredøden

De norske utslippene av næringssalter kan ha større betydning for bortfallet av sukkertare enn tidligere antatt. Dette er blant funnene i en omfattende analyse av klima- og... 09.07.07

DN-håndbok 13 er nå oppdatert

En oppdatert versjon av DN-håndbok 13 er nå tilgjengelig på nettet. Håndboka beskriver 56 naturtyper som er antatt å være spesielt viktige i biologisk mangfold-sammenheng, og... 09.07.07

Dverggåsa på vei ut av norsk fauna?

Tilbakegangen fortsetter for den utrydningstruede dverggåsa. I vår kom færre fugler enn noen gang til hekkeområdene i Finnmark. Kun 30 fugler ble observert, og det er en... 04.07.07