Juni 2007

Ja til samfunnsnyttig motorferdsel i utmark

- Motorferdsel i utmark kan godtas når kjøringen har samfunnsnytte, men vi sier nei til fritidskjøring. Det sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. DN ha... 29.06.07

Verneplan for rik løvskog i Finnmark vedtatt

14 nye naturreservater ble vedtatt opprettet i statsråd 29. juni 2007. Verneplanen omfatter 14 naturreservater i kommunene Alta, Berlevåg, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik,... 29.06.07

Friluftsloven 50 år!

I dag, 28, juni 2007, er det 50 år siden Stortinget vedtok Friluftsloven som sikrer folk flest adgang til norsk natur gjennom allemannsretten. Nå skal loven moderniseres... 28.06.07

- Ta vare på det mest verdifulle landskapet

Den nye kraftlinja mellom Ørskog på Sunnmøre og Fardal i Sogn må leggjast slik at den ikkje påverkar verdsarvområdet ved Geirangerfjorden og det planlagde Ålfotbreen... 28.06.07

Friluftslivsprisen 2007 tildeles markante formidlere av natur og friluftsliv

Den norske friluftsprisen for 2007 tildeles Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen. Juryen sier i sin begrunnelse at de to får prisen for å ha bidratt til å styrke nordmenns... 28.06.07

Mange nye sikra friluftsområder

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hittil i år gitt tilsagn om sikring og tilrettelegging av 40 nye friluftsområder for rundt 36 millioner kroner. Nye tilsagn på rundt 2... 27.06.07

SEAPOP – et løft for økt kunnskap om sjøfugl

Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for sjøfugl, SEAPOP, gir viktig kunnskap om sjøfuglbestandene i norske kyst- og havområder. I tillegg til systematisk kartlegging og... 26.06.07

Nye effekter av klimaendringer registrert

Stadig flere effekter av klimaendringer blir synlige i norsk natur. En fersk rapport laget for Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir ny kunnskap om endringer i naturen. Det... 25.06.07

Tilstanden i verneområdene skal synliggjøres

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) utvikler nå et system for å overvåke tilstanden i verneområdene. Ved hjelp av konkrete bevaringsmål skal det måles om tilstanden i... 20.06.07

Forsuring gir endringer i skogbunnen

Langtransportert forurensning er trolig årsaken til at sammensetningen av planter i skogbunnen i Norge har endret seg. Det viser en ny rapport, som dermed bekrefter tidligere... 19.06.07