Mai 2007

Stadig flere fremmede arter i Norge

Hvert år dukker det opp en rekke arter i Norge som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Globalisering med økt handel og reisevirksomhet har ført til at antallet miljøfremme... 31.05.07

Villaksen erstattes av hybrider i norske elver

De unike norske villaksstammene erstattes sakte men sikkert av ensartede hybrider med gener fra oppdrettslaks. Utviklingen er allerede kommet langt i mange vassdrag, og om et pa... 31.05.07

Venter mer storlaks i år enn i fjor

Det ventes vesentlig mer storlaks i norske lakseelver i år sammenlignet med i fjor. Dette går fram av en prognose utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av Direktoratet for... 31.05.07

Vasspest truer norske arter

Vannplanten smal vasspest er for første gang påvist i Norge. Arten er funnet i Bjårvatn i Rogaland. Fra før er vanlig vasspest spredt til rundt 60 innsjøer og tjern, og mer enn ... 30.05.07

Ny karttjeneste for vanninformasjon

Fakta om arter som lever i vann er nå å finne i en ny karttjeneste som også viser deg hvor de ulike artene finnes. Det er Direktoratet for naturforvaltning som står bak den nye... 30.05.07

Forsvarseiendommer åpnes for folk flest

Forsvarseiendommer på størrelse med 300 fotballbaner på Flekkerøya i Kristiansand blir nå åpnet for folk flest. Eiendommene ble 30. mai 2007 overført fra Forsvarsbygg Skifte... 30.05.07

Sommerfuglen klippeblåvinge blir midlertidig vernet

Sommerfuglarten klippeblåvinge er midlertidig vernet. Arten finnes i dag kun på to lokaliteter i Norge, en i Halden og en i Tvedestrand kommuner. Arten har gått sterkt tilbake... 24.05.07

Arbeidet med en forvaltningsplan for Norskehavet er startet

Arbeidet med å sikre det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for en forvaltningsplan for Norskehavet er i gang. I dette arbeidet skal det gjøres en rekke utredninger av hvilke... 23.05.07

DN utfordrer til ”juridisk bursdagsfest”

Det er ikke hver dag at ”bursdagen” til en norsk lov blir feiret, men i juni byr muligheten seg når friluftsloven fyller 50 år. Direktoratet for naturforvaltning mener... 23.05.07

Klimaendringer truer biologisk mangfold

20-30 prosent av artene i verden står i fare for å dø ut som en følge av klimaendringene, har FNs klimapanel slått fast. Klima og biologisk mangfold er også tema for FNs... 22.05.07