April 2007

Asiatisk marihøne truer norsk natur

Ei marihøne som er en trussel mot en rekke andre insektarter er for første gang oppdaget i Norge. Marihøna ble funnet på en importert plante. Arten er opprinnelig asiatisk, men ... 27.04.07

Norsk vannmiljø skal bli enda bedre

I Norge har vi mye vann, med gode miljøforhold. Det liker vi i alle fall å tro. Sannheten er at også Norge har miljøutfordringer knyttet til vannressursene våre. I årene som... 18.04.07

DNA-analyser påviser minst 71 bjørner i Norge

DNA-analyser av bjørneekskrementer som ble samlet inn i seks norske fylker fjor viser at minst 71 ulike bjørner oppholdt seg i disse fylkene i løpet av året. I alt ble 720... 10.04.07

- Effektene av klimaendringene er allerede synlige

- Klimaendringene er allerede i gang i Norge, og effektene av endringen er synlige på en rekke områder i naturen, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.... 06.04.07

DN tilrår endringer i forskrifter for verneområder på Svalbard

Bjørnøya naturreservat foreslås utvidet fra 4 til 12 nautiske mil. Fem andre store verneområder på Svalbard fikk en tilsvarende utvidelse i 2004. Direktoratet for naturforvaltni... 02.04.07