Februar 2007

Ulv skutt i Rendalen

En ulv ble onsdag ettermiddag skutt i Rendalen i Hedmark. Dyret ble skutt nord/nordøst for Elvål. Ulvejakta som startet i Hedmark på mandag er dermed over. 28.02.07

SNO avdekket flere lovbrudd i 2006

Statens naturoppsyn sin kontrollvirksomhet resulterte i flere advarsler og flere anmeldelser i 2006 sammenlignet med året før. Den største økningen i regelbrudd ble registrert i... 23.02.07

Åpner for lisensfelling av ulv

Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for lisensfelling av en ulv i Aust-Agder og en ulv i Hedmark. Begge ulvene oppholder seg utenfor forvaltningsområdet for ynglende ul... 22.02.07

Gauper i Troms og Finnmark merkes

Nå skal også gauper i Nord-Troms og Vest-Finnmark utstyres med GPS-sendere. Norsk institutt for naturforskning (NINA) startet den 20. februar arbeidet med å fange gauper i disse... 22.02.07

Hjortelusflua fører til håravfall hos elg

I stadig flere kommuner på Østlandet oppdages det elg som har mistet deler av pelsen, og fryser i kulda. Undersøkelser har vist at elgen ikke er rammet av sykdom. Derimot er det... 21.02.07

Frarår hyttefelt vest for Savalen

Hensynet til villreinens bruk av områdene vest for Savalen er bakgrunnen når Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler Miljøverndepartementet ikke å stadfeste... 19.02.07

Vi må tilpasse oss klimaendringene

Klimaendringer vil ha store negative effekter for norsk natur, og arbeidet med å tilpasse oss endringene må starte nå. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Direktoratet for... 17.02.07

Mange små lakserømninger truer villaksen

Små og hyppige lakserømninger fra oppdrettsanlegg er en like stor trussel mot den norske villaksen som de store, spektakulære episodene der flere hundre tusen fisk rømmer. Dette... 16.02.07

DN leder arbeidet med forvaltningsplan for Norskehavet

Norge skal utarbeide en forvaltningsplan for Norskehavet. Planen skal gjelde for et stort havområde som strekker seg fra Stad og helt nord til Barentshavet. Direktoratet for... 13.02.07

Jervskader øker, nå felles det flere jerv

Statens naturoppsyn (SNO) skal felle 18 jerver i utsatte skadeområder i Norge. Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har satt i verk fellingen som et ekstraordinært... 12.02.07