November 2007

Raske klimaendringer i Arktis – en trussel mot mangfoldet

På grunn av den økte trusselen som klimaendringene i Arktis medfører mot isbjørn, innkaller Norge de andre landene med isbjørn til et partsmøte under Isbjørnavtalen i Tromsø vår... 29.11.07

Fryktet marihøne etablert i Norge

I en rapport som Bioforsk lanserte i begynnelsen av november i år redegjøres det for til sammen 15 introduserte arter som   tidligere ikke har vært registrert her til lands. Av... 22.11.07

Viltarter må merkes før nyttår

For to år siden ble det bestemt at mange arter vilt som utstoppes skal merkes med mikrochip. For åtte sjeldne og trua fuglearter fikk merkingen også tilbakevirkende kraft. Nå er... 20.11.07

Klimaendringer skjer raskere og gir mer dramatiske effekter

FNs klimapanels synteserapport som ble lagt fram i dag slår fast at verden står overfor alvorlige og omfattende klimaendringer. Allikevel viser ny kunnskap det siste halvåret en... 17.11.07

Utvalgte kulturlandskap bør få særskilt forvaltning

20 kulturlandskap i jordbruket med store biologiske og kulturhistoriske verdier skal velges ut og gis særskilt forvaltning. Det har Miljøverndepartementet og Landbruks- og... 16.11.07

Fryktet marihøne vil ha gode kår i Norge

En marihøne som kan gjøre stor skade på både fruktavlinger, bolighus, ville planter og insekter, vil kunne etablere seg i store deler av landet slik det norske klimaet er i dag.... 11.11.07

Gyrodactylus salaris påvist på nytt i Lærdalselva

I forbindelse med friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris i Lærdalselva, har Veterinærinstituttet påvist parasitten på én laksunge samlet inn 16. oktober 2007.... 07.11.07

Det haster med å stanse tapet av mangfold i naturen

Det haster med tiltak for å stanse tapet av mangfold i naturen. Dette ble tydelig understreket under den femte Trondheimskonferansen om biologisk mangfold som ble avsluttet i da... 02.11.07

Seks nye skogreservater opprettet

Seks nye skogreservater ble vedtatt opprettet i statsråd 2. november 2007. 02.11.07