Oktober 2007

2 000 friluftslivsområder kjøpt opp i Norge

I femti år har staten kjøpt opp eiendommer i Norge og gjort dem om til friluftslivsområder for folk flest. I dag ble område nr. 2 000 overtatt. Området ligger på Kalle i Vågan... 30.10.07

Diskuterer biologisk mangfold i Trondheim

Mer enn 200 politikere, forskere og forvaltere fra rundt 90 land deltar i Trondheimskonferansen om biologisk mangfold som ble åpnet av statssekretær Heidi Sørensen i dag. Brasil... 29.10.07

Stort engasjement i motorferdselhøring

863 høringsuttalelser har kommet inn knyttet til Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Dette er trolig... 26.10.07

Dramatisk hekkesvikt for sjøfugl i nord

Matmangel har i år ført til en dramatisk hekkesvikt for sjøfugl som henter føden sin langt til havs i Nord- og Midt-Norge. Det viser nye data fra sjøfuglprogrammet SEAPOP. I de... 24.10.07

Totalt 11 bjørner døde så langt i år

I alt er 11 bjørner i Norge døde av ulike årsaker så langt i år. Fire bjørner er belastet lisensfellingskvote, fem er felt under skadefelling, en bjørn er skutt i påberopt... 18.10.07

Åpner for elektronisk søknad om rovvilterstatning for sau

Fra i år kan bønder søke rovvilterstatning for sau via internett. På rovviltportalen.no har Direktoratet for naturforvaltning opprettet et elektronisk søknadssenter. Ved å... 16.10.07

Lover større innsats for isbjørnen

At isen i Arktis smelter på grunn av klimaendringer er den største trusselen mot isbjørnen i årene som kommer. Det er de fem landene i verden som har isbjørn enige om. Landene... 09.10.07

Bekymringsfull utvikling for sjøfugl i Vest-Norden

Klimastyrte endringer i havet har nærmest slått ut flere ledd i næringskjeden til sjøfugl i nordiske farvann. De få fuglene som møter opp på hekkeplassene sliter med å finne nok... 08.10.07

Fjellrevvalper satt ut på Dovrefjell

Denne uka er ti fjellrevvalper satt ut på Dovrefjell. Valpene ble født i avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal i vår. I alt skal 15 fjellrevvalper settes ut i... 05.10.07

Fortløpende oppdatering på lisensfelling av jerv

Det første dyret er felt under årets lisensfelling av jerv. Dyret ble skutt i Brønnøy i Nordland denne uka. I perioden fra 10. september til 15. februar neste år kan til sammen ... 04.10.07