Januar 2007

Frykter konsekvensene for sjøfuglbestandene

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er bekymret for konsekvensene for sjøfuglbestandene på Vestlandet etter at MS Server forliste i et sjøfuglreservat ved Fedje i Hordaland.... 25.01.07

Fakta om rovdyr samlet i ny nettportal

Hvor stor er bestanden av ulv i Norge? Hva spiser bjørnen? Når er det jakttid på gaupe? Hvordan kan du søke om erstatning for rovviltskader? Den nye rovviltportalen inneholder... 23.01.07

Økte rovviltskader på sau

Rovviltskadene på sau økte i beitesesongen 2006. Til sammen ble det utbetalt rundt 65 millioner kroner i erstatning for 37 400 sauer. Dette er en økning på 4 900 dyr i forhold t... 18.01.07

Reineiere fikk erstatning for 13 000 dyr

Reineiere fikk driftsåret 2005/2006 erstatning for 13 000 dyr drept av fredet rovvilt. Dette er en økning på 1 500 dyr sammenlignet med driftsåret før. I alt ble det utbetalt 32... 18.01.07

Norges miljøsamarbeid med Indonesia gir resultater

Indonesiske myndigheter og sju av landets distriktsoverhoder (Bupatier) signerte nylig en erklæring om å følge opp planer som skal sikre bærekraftig bruk av naturressursene i... 09.01.07