Opprydding i Aspevågen er et godt miljøprosjekt

Innlegg i Sunnmørsposten av avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Sjøbunnen i Aspevågen i Ålesund er forurenset fra tidligere utslipp. Det er viktig at dette nå blir ryddet opp i. Naturmangfoldet i fjorden skal tas spesielt hensyn til. Gjennomføring av prosjektene vil kunne utløse betydelig økonomisk statlig støtte.

Sunnmørsposten forteller 16. februar om informasjonsmøtet i regi av Ålesund kommune, der vi også deltok, der enkelte er bekymret for oppryddingen.

To prosjekter skal gjennomføres i Aspevågen. Kystverket skal forbedre sjøsikkerheten og fordype innseglingen til Ålesund havn. Noen grunner skal sprenges. Rene og forurensede masser skal fjernes og legges på sikkert sted.

Kommunens folkemøte handlet i hovedsak om det andre prosjektet i Aspevågen. Her skal forurenset sjøbunn dekkes til med rene masser. Der det er behov for seilingsdyp for skipsfarten, er det nødvendig å fjerne masser. Det er hensiktsmessig å etablere en felles løsning for begge prosjektene. Det gjør oppryddingen både bedre og billigere.

I samråd med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil miljømyndighetene legge klare føringer for når det er akseptabelt å sprenge og når det skal mudres. Tiltakene skal ikke forstyrre torsken når den gyter, eller når det er egg eller yngel i fjorden.

Gjennom den nasjonale handlingsplanen er det ryddet opp i forurenset sjøbunn helt eller delvis i Tromsø, Harstad, Trondheim, Haakonsvern, Kristiansand og Oslo. Arbeidet er også godt i gang i Bergen og Sandefjord. Myndighetene har bidratt faglig og økonomisk til alle oppryddingene.

Ålesund er blant flere områder i startgropa. Vi anser "Renere fjord Ålesund" som et trygt og godt miljøprosjekt. Kommunen må nå bestemme seg for hvordan massene skal håndteres, og etablere et samarbeidsprosjekt med Kystverket.

Sjøbunnen som skal mudres, inneholder stoffer som påvirker livet i sjøen. Problemet i Aspevågen er at forurenset sjøbunn ikke får ligge i ro. Båttrafikk og annen aktivitet i havneområdene gjør at gamle dagers forurensning virvles opp og påvirker fisk og skalldyr.

Metodene for opprydding på bunnen av vågen skal baseres på lokale hensyn og erfaringer fra andre havner. Det viktigste er å velge metoder som gir en trygg opprydding og håndtering av massene. Vi bruker erfaringene fra etablerte strandkantdeponier. Ofte finner kommunene gode løsninger der strandkantdeponier bidrar positivt til byutviklingen og stanser andre forurensningskilder.

På sikt kan oppryddingen dessuten gi merverdi for Ellingsøyfjorden, som også er påvirket av tidligere tiders forurensning. Oppryddingen starter i Aspevågen fordi det er her farleden skal utbedres.

Relaterte lenker

Tema