Brukerundersøkelse om tilsyn

For å forbedre formidlingen av tilsynsresultater gjennomfører Miljødirektoratet en brukerundersøkelse de neste ukene.

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomføre Ipsos en brukerundersøkelse de neste ukene for å kartlegge hvor mye nytte virksomheter har av Miljødirektoratets formidling av tilsynsresultater gjennom ulike kanaler.

Anonym undersøkelse

Undersøkelsen sendes ut direkte på e-post til et bredt utvalg bedrifter. Undersøkelsen er selvfølgelig anonym, og det er ikke mulig å knytte svarene til en bestemt virksomhet.

Miljødirektoratet vil bruke resultatene til å forbedre offentlig kommunikasjon / formidling av tilsynsresultater.

Bedre etterlevelse av regelverket

En av Miljødirektoratets oppgaver er å kontrollere at virksomhetene etterlever regler for import og salg av produkter og kjemikalier som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.

Miljødirektoratet ønsker å aktivt kommunisere tilsynsresultater for å gjøre virksomhetene oppmerksomme på hva vi finner av ulovligheter, slik at virksomheter lett kan bruke denne informasjonen for å sørge for bedre etterlevelsen av regelverket.

For eksempel ved å forbedre sine innkjøpsrutiner og mottakskontroll.

Vi håper du som mottar undersøkelsen vil bruke noen minutter for å svare på den anonyme undersøkelsen, som vil bidra til at Miljødirektoratet blir en bedre tilsynsvirksomhet. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter.

På forhånd takk!

Tema