Mars 2019

Sjekker merking og emballasje for farlige kjemikalier

Miljødirektoratet kontrollerer i vår på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. 21.03.19

Ellen Hambro får nytt åremål

Ellen Hambro (54) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.  Les mer hos Klima- og miljødepartementet 04.03.19

Kostbar gyrobehandling er svært lønnsomt

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst so... 04.03.19

Brukerundersøkelse om tilsyn

For å forbedre formidlingen av tilsynsresultater gjennomfører Miljødirektoratet en brukerundersøkelse de neste ukene. 01.03.19

Klima- og transportutfordringene kan løses

Arealplanlegging er nøkkel for å løse klima- og transportutfordringene, skriver... 01.03.19