Nye regler for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

EU har vedtatt flere endringer i direktiv for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2).

Den norske produktforskriften kapittel 2A gjennomfører dette RoHS2-direktivet om EE-produkter (2011/65/EU).

Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 1, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.

Noen mindre regeltekniske endringer har også blitt gjort.

Relaterte lenker

Tema