Tiltakshaver må sørge for at overskuddsmasser fra bygg- og anleggesarbeid blir håndtert riktig. Foto: Kine Martinsen, Miljødirektoratet.

Håndtering av jord og stein som ikke er forurenset

Miljødirektoratet har laget et faktaark om hvilke krav forurensningsloven stiller til håndtering av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Les faktaarket her 

Tema