Utslipp og avfall: Rapportering av egenkontroll for 2018

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten.

Fristen for innsending er 1. mars 2019, med unntak av virksomheter som er omfattet av EUs system for klimakvoter og omsettere av biodrivstoff. For disse er fristen 31. mars.

Informasjon og veiledning

Tema