Reklameartikler kontrollert i nordisk aksjon

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler.

Reklameartikler er produkter som bedrifter bruker for å profilere seg, hovedsakelig ved å påføre produkter bedriftens logo. Reklameartikler distribueres deretter gratis til bedriftenes kunder.  

I strid med regelverket

Resultatene fra den felles tilsynsaksjonen viser at 25 prosent av reklameartikler som ble kontrollert, ikke var i samsvar med regelverket. Det var spesielt et høyt antall avvik i forhold til leketøy, andre produkter av mykplast, samt elektriske og elektroniske produkter.

Manglende samsvar er ofte knyttet til manglende CE-merking,  som er påkrevd for leketøy og elektroniske og elektriske produkter, samt innhold av miljøgiftige stoffer,. Slike produkter inneholder ofte plastmykere DEHP og SCCP, i strid med regelverket. 

Les mer:

Kontakt

seksjonssjef Mathieu Veulemans
tilsyn- og arealavdelingen
telefon 480 575 10

Tema