Fluorholdige gasser – endret regelverk

Fra 14. desember 2018 er det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser i Norge. Disse gassene er sterke klimagasser og reglene er skjerpet for å redusere utslippene.

Fluorholdige klimagasser (f-gasser) brukes først og fremst i kuldeanlegg, varmepumper og høyspentelektronikk.

De nye reglene blir innført fordi EUs reviderte f-gassforordning av 2014 nå er gjort gjeldende i Norge.

Import- og eksportkontroll

Det er også innført import- og eksportkontroll av hydrofluorkarboner (HFKer) i bulk som følge av et regime for å fase ned importen på sikt.

Reglene er fastsatt i produktforskriftens kapittel 6a. Regelverket omfatter også Svalbard og Jan Mayen.

Sertifisering endres

I tillegg til endringene som følger av EUs reviderte f-gassforordning med underforordninger, endres sertifiseringsordningen for personell og bedrifter som håndterer fluorholdige klimagasser.

Fra 1. juni 2020 blir det innført en tidsbegrensning på fem år for f-gass-sertifikatene.

Konsekvenser for virksomheter

Endringene i produktforskriften får konsekvenser for virksomheter som importerer, eksporterer og selger HFK-er i bulk, samt virksomheter som selger, eier, drifter, installerer, vedlikeholder og demonterer anlegg og utstyr som inneholder de fluorholdige klimagassene HFK, PFK og SF6.

Det er ingen endringer i annet regelverk om fluorholdige klimagasser, for eksempel avfallsforskriften, kjøretøyforskriften og særavgiften på import av HFKer.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Alice Gaustad
seksjon for klimakunnskap
telefon: 980 94 104

Tema