Surere hav i Arktis

Havforsuringen i Arktis er i ferd med å endre det marine økosystemet. Effektene av havforsuringen er komplekse og rammer ikke bare fiskerinæringen i og utenfor Arktis, men også lokale samfunn. 

Ny rapport om havforsuring

Overvåkingsprogrammet for Arktisk Amap ( Arctic Monitoring and Assessment Programme) har lagt fram en ny rapport om hvordan havforsuringen påvirker det marine miljøet og hvilke sosio-økonomiske konsekvenser endringene kan få både lokalt og globalt.

Havforsuringen kan ha både direkte og indirekte påvirkninger på marine organismer. Noen organismer vil vinne på endringene, mens andre vil tape. 

Klimagasser gir surere hav

Utslipp av klimagasser er den største påvirkningsfaktoren for surere hav, men i tillegg fører høyere luft- og havtemperaturer også til endringer i de marine økosystemene. 

Ifølge den nye Amap-rapporten er det behov for mer overvåkning og forskning som ser på hvordan det marine økosystemet i Arktis responderer på multiple endringer i miljøet. 

Rapporten finner du på Amaps nettsted

Tema