Elektronisk kjemikaliedeklarering er nå obligatorisk

Produktregisteret er fra i dag hel-elektronisk og det er ikke lenger mulig å sende inn informasjon om kjemikalier på papir.

I 2015 lanserte Miljødirektoratet en elektronisk løsning for å sende inn kjemikalieinformasjon. I en overgangsperiode har både innsending på papir og den elektroniske løsningen fungert.

Fra 1. oktober har den elektroniske løsningen overtatt og deklarering på papir er ikke lenger mulig. Endringer i forskrifter med plikt til registrering i produktregisteret trer i kraft 1.oktober, gjør elektronisk kjemikaliedeklarering obligatorisk.

Plikten til å deklarere kjemikalier er ellers uendret.

Relaterte lenker

Tema