Denne hannlaksen på 11,5 kg ble tatt i fisket etter stamlaks i Drammenselva. Formålet er å ta vare på bestanden i genbank. Foto: Miljødirektoratet

Villaksåret 2019 fikk tyvstart

I 2019 feirer alle verdens villaksnasjoner det internasjonale villaksåret. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet markeringen med stamlaksfiske i Drammenselva. 

#villaks2019

 • De internasjonale samarbeidsorganene for villaks rundt Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har blitt enige at 2019 skal markeres som villaksåret.
 • Miljødirektoratet leder Norges delegasjon til NASCO og har på vegne av Klima- og miljødepartementet det overordnede ansvaret for gjennomføringen av villaksåret.
 • Norges jeger- og fiskerforbund og Norske lakseelver vil ha sentrale roller i gjennomføringen.

– Norge er en stor nasjon når det kommer til villaks, og med dette følger det et stort ansvar. Vår behandling av villaksen er avgjørende for hele artens framtid, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han i dag tyvstartet villaksåret 2019 i Drammenselva.

Les mer i nyhetsmelding fra Klima- og miljødepartementet.

Mangfoldig markering av villaksåret

Markeringen fant sted rett nedenfor Hellefossen i Drammenselva. Her pågår for tiden fiske etter stamlaks for å bevare bestanden i genbank. Laksebestanden i elva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, les mer om dette her.

Gjennom villaksåret vil det være en rekke arrangementer og markeringer for å feire villaksen og gi folk mulighet til å oppleve den og lære mer om arten. Arrangementene og mer info finner du på nettsiden http://www.villaks2019.no, som ble åpnet i dag.

– Jeg håper flest mulig vil være med å feire villaksen, og oppfordrer alle som kan tenke seg å bidra med arrangementer eller tiltak til å ta kontakt med oss eller NJFF. Det kan også være mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Flere tiltak er under planlegging og vil lanseres på villaks2019.no etter hvert som de blir klare.

I 2019 får vi blant annet:

 • Fritidstilbudet Camp villaks vil arrangeres i en rekke lakseelver rundt om i landet.
 • Tengeserien Lunch kommer med et spesialnummer i forbindelse med villaksåret.
 • Det vil bli et utvidet tilbud av fiskekurs i en rekke lakseelver i villaksåret.
 • Lokale laks- og sjøørretkafeer med aktuelle tema rundt i landet
 • En omreisende fotoutstilling blant annet på Rådhusplassen i Oslo.
 • Det lages et eget undervisningsopplegg for skoler og barnehager
 • Et internasjonalt villakssymposium i Tromsø juni.
 • Vitenskapelig konferanse i Trondheim i januar, arrangert av Vitenskapelig råd for villaksforvaltning.

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Kjersti Hanssen, fiskeseksjonen
telefon: 928 13 201

seniorrådgiver Dag Stian Husby, kommunikasjonsenheten
telefon: 984 75 911

prosjektleder Karina Gjerde, Norges Jeger- og Fiskerforening
telefon: 476 40 748

Tema