Ulv skutt i Karasjok

En hannulv er i dag skutt i Aitevarri i Karasjok kommune i Finnmark av Statens naturoppsyn på oppdrag fra Miljødirektoratet. Begrunnelsen er stort skadepotensial knyttet til tamrein.

Miljødirektoratet fikk forrige uke melding om tamrein som var påvist tatt av ulv på finsk side av grensen sør for Øvre Anarjohka nasjonalpark. Samme helg ble det også meldt inn tamrein mistenkt drept av ulv i Finnmark. Statens naturoppsyn sporet en ulv søndag og mandag inn mot området hvor en annen ulv ble felt 28. oktober etter å gjort betydelig skade på sau og rein.

Fellingsleder i Statens naturoppsyn i Finnmark fikk i oppdrag å lokalisere ulven med helikopter. På grunn av stort skadepotensial på tamrein i dette området vedtok Miljødirektoratet ekstraordinær felling av ulven etter eget initiativ da ulven ble lokalisert.

– Ulven ble felt nært det område som var utsatt for en omfattende skadesituasjon forårsaket av ulv i oktober, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Fare for sammenblanding

I denne perioden er flokker fra flere reinbeitedistrikter på vandring inn i vinterbeiteområder sør i Karasjok og Kautokeino kommuner. I tillegg til direkte skader vil tilstedeværelse av ulv i dette området medføre forstyrrelser og økt risiko for sammenblanding av rein.

– I dette tilfellet har vi ikke vurdert det som mulig eller hensiktsmessig med andre tiltak enn felling. Det er mye tamrein i området og skadepotensialet er svært høyt, sier Vangen.

Sannsynligvis et genetisk viktig individ

Den felte ulven har høyst sannsynlig opphav i den finsk-russiske bestanden, det vil si et genetisk viktig individ. Ulvebestanden i Norge er preget av innavl og det er dermed verdifullt med tilførsel fra innvandrende ulver.

– Forvaltningen skal så langt som mulig unngå å felle såkalte genetisk viktige individer av ulv. I dette tilfellet har vi imidlertid vurdert at videre tilstedeværelse av ulven i området ville medføre uforholdsmessig belastning for berørte reinbeitedistrikter, sier Vangen.

Har vudert flytting og skremming

Miljødirektoratet har vurdert andre tiltak enn felling, blant annet å bedøve og flytte ulven.

Miljødirektoratet vurderte også gjennomføring av skremmeforsøk som en siste utvei, men konkluderte med at sannsynligheten for å lykkes er begrenset. Sikkerhetshensyn til de som hadde utført skremmeforsøket i snøfattige områder med svak is har også vært med i vurderingen, i tillegg til mulighetene for oppfølging av skremmingen grunnet de få timer med dagslys i dette området nå og framover.

Ulven var en hannulv og ble felt fra helikopter ved lunsjtid 29. november etter en kort tids sporing.

Relaterte lenker

Kontakt

Seniorrådgiver Veronica Sahlén, viltseksjonen
telefon 977 87 000

Tjenester og verktøy

Tema