De fire ulovlige produktene var sportsbag, treningsponcho, skinnveske og magetrener. Foto: Miljødirektoratet.

Ulovlige sport- og fritidsprodukter solgt på nettet

Fire sport- og fritidsprodukter som ble solgt i nettbutikker, var ulovlige på grunn av for høye nivåer av helse- og miljøfarlige stoffer. Det viser testene fra Miljødirektoratets kontroll.

Kandidatlisten

Produsenter og importører til EU og EØS-landene av faste produkter som inneholder 0,1 prosent eller mer av stoffer på EUs kandidatliste, må melde om dette til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Det er i noen tilfeller unntak for dette kravet.

Alle forhandlere av faste produkter som inneholder 0,1 prosent eller mer av stoffene på EUs kandidatliste, plikter å utlevere informasjon om innholdet til privatpersoner som spør etter informasjon om eventuelt helseskadelige stoffer i produktet.

De fire ulovflige produktene inneholdt for høye verdier av miljøgiften SCCP (kortkjedete klorparafiner).

Dette er et stoff som kan tilsettes plast blant annet som flammehemmer, men også for å gjøre plast mykere. Miljøgiften ble forbudt i Norge i 2002 

I tillegg inneholdt to av de forbudte produktene bly over tillatt grenseverdi. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader, og kan skade barn som ammes.

Kontrollerte 20 norske nettbutikker

I alt 47 produkter i 20 norske nettbutikker ble sjekket og sendt til analyse. Vi valgte ut produkter som i hovedsak består av myk og skummet plast fordi det er størst mistanke om at de kan inneholde farlige stoffer.  

Blant de produktene som ble analysert, var hansker, yogamatter, regntøy, bager og treningsstrikker.

– Produktene er nå fjernet fra nettbutikkene. Samtidig er vi fornøyd med at det bare var et fåtall av alle produktene vi sjekket, som inneholdt forbudte stoffer, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Nettbutikker må følge samme, strenge regler

Alle produktene som vi kontrollerte, ble kjøpt fra norske nettbutikker. Denne kontrollen inngår i Miljødirektoratets målrettede arbeid for å kontrollere en større andel av netthandelen.

De som importerer og selger produkter over nettet, må følge de samme reglene som virksomhetene som driver innen den tradisjonelle varehandelen.

Norske og europeiske virksomheter må følge det europeiske regelverket. Forbrukere som kjøper inn produkter fra nettbutikker utenfor EØS, er derimot selv ansvarlige for at produktene de kjøper er i samsvar med regelverket.

Flere produkter inneholdt stoffer fra kandidatlisten

Som et ledd i et større felles europeisk prosjekt, kontrollerte Miljødirektoratet også om produktene inneholdt spesifikke alvorlige helse- og miljøfarlige stoffer, såkalte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern), som er ført opp på den europeiske kandidatlisten.

Kontrollen viste at halvparten av sport- og fritidsproduktene inneholdt kandidatlistestoffer. Ingen av de kontrollerte virksomhetene hadde imidlertid fått informasjon fra leverandørene om at disse stoffene var i produktene.

I strid med regelverket.

– Det synes vi er altfor dårlig. Det viser tydelig at virksomhetene ikke uten videre kan stole på sine leverandører. Virksomhetene må ta en proaktiv rolle og etterspørre dokumentasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i produkter, slik som internkontrollen krever, sier Veulemans.

Forbrukere har rett til å spørre butikken om produktene de kjøper inneholder kandidatlistestoffer. Forbrukere skal innen 45 dager få informasjon dersom produktet inneholder slike og om hvordan de kan håndtere produktet på en sikker måte. 

Bilder av de fire forbudte produktene

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 480 575 10

sjefingeniør Ingvild Kvien
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 932 347 42 

Tema