Millionbeløp til 14 nasjonale turmål

14 turmål rundt om i landet, fra Senja i nord til Lysefjorden i sør, får nå støtte fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier til å utbedre forholdene for turistene. Miljødirektoratet har fordelt bevilgningen på 10, 5 millioner kroner i år. 

Disse turmålene får støtte i 2018

Segla på Senja, Troms: Opprusting og sikringstiltak på sti.

Engabreen i Meløy, Nordland: Oppstart arbeid med besøksforvaltning og informasjon til besøkende.

Reinebringen i Moskenes, Nordland: Ferdigstilling av sti og tilrettelegging ved startpunkt.

Dronningruta i Øksnes, Nordland: Forprosjekt arbeid med besøksstrategi.

Utvelgelse av sti i Lofoten, Nordland: Helhetlig vurdering for utvelgelse av sti i Lofoten.

Romsdalseggen i Rauma, Møre og Romsdal: Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.

Fossestien i Geiranger, Møre og Romsdal: Tilrettelegging av sti.

Oppstemten i Bergen, Hordaland: Ferdigstilling av sti opp til Ulriken.

Trolltunga i Odda, Hordaland: Nødbu og utvikling av parkeringsordning.

Kjerag, Forsand, Rogaland: Ferdigstilling av parkering og informasjonstiltak.

Kjerag i Forsand, Rogaland:. Ferdigstilling av sti.

Preikestolen i Forsand, Rogaland: Tilrettelegging av sti, mindre utbedring parkeringsanlegg og oppgradering av Refså kai ved Lysefjorden.

Besseggen i Vågå, Oppland: Informasjonstiltak, beredskapsarbeid og besøksforvaltning.

Skogshornstien i Hemsedal, Buskerud: Opprusting av sti og oppstart arbeid med besøksstrategi.

Prosjektene er knyttet til turiststier  med svært mange besøkende, der en stor andel er internasjonale gjester.

En betydelig del av midlene går til tilrettelegging og restaurering av turstier. Noen av prosjektene skal bidra til å løse akutte behov, som etablering av toaletter ved startpunktene.

Flere turmål får støtte til å arbeide med besøksforvaltning. Det innebærer å legge til rette for bærekraftig bruk av et område, slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, bidrar til lokal verdiskaping og ivaretar naturverdiene.

Det er også bevilget midler til ulike informasjonstiltak.

Samarbeid med flere aktører

Årets tildeling skal bidra til at flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene. 

I dette arbeidet er det nødvendig å sikre lokal forankring og et bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning. 

Tar helhetlig grep

Det store antallet besøkende på mange turiststier gir stor slitasje på stiene, forsøpling, behov for informasjon og utfordringer knyttet til beredskap og sikkerhet for de som ferdes ute i naturen.

Skal disse turmålene fortsatt være attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep for å løse utfordringene.

Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver. Den krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.

De som har fått tilskudd, er blant annet destinasjonsselskaper, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Tiltakene skal gjennomføres i år.

Autorisasjonsordning for turiststier

I blir utarbeidet en autorisasjonsordning i år, der utvalgte stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen fra 2019.

Det er et begrenset antall stier som blir definert som nasjonale turiststier. Hvor mange stier som skal blir autorisert, vurderes nærmere i den videre prosessen med utvikling av autorisasjonsordningen.

Miljødirektoratet leder dette arbeidet.

Kontakt

fagdirektør Berit Lein
nasjonalparkseksjonen
telefon: 90074375

Tema