Miljødirektoratet deltok i den omfattende kontrollen av 4600 produkter og 1000 stoffblandinger i hele EØS-området. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

Mange ulovlige forbrukerprodukter i Europa

Én av fem forbrukerprodukter på det europeiske markedet inneholder ulovlige mengder miljøgifter. Det viser en felles tilsynsaksjon i Norge og 26 andre land.

Felles europeisk kontroll av produkter og kjemikalier

  • Den europeiske storkontrollen sjekket innhold av farlige stoffer som er forbudte under det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach.
  • Tekstiler, smykker, leker, småbarnsprodukter, plast, lim, spraymaling var blant produktene og kjemikaliene som ble kontrollert.
  • Både butikker, netthandel og bruktmarkeder ble sjekket.

Alle som selger produkter og kjemikalier på det europeiske markedet, har ansvar for at de ikke er farlige.

– Det er alt for mange produkter som utgjør en risiko for helse og miljø.  Den felles europeiske aksjonen viser hvor viktig våre kontroller er, og hvor viktig det er å gå til aksjon samlet i EØS-området sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Storkontroll i Europa

Miljødirektoratet deltok i den omfattende kontrollen av 4600 produkter og 1000 stoffblandinger i hele EØS-området. I et integrert marked er kontroll utover nasjonale grenser både hensiktsmessig og nødvendig.

Inspektørene fra de 27 europeiske landene fant at 18 prosent av de undersøkte forbrukerproduktene i EØS-området inneholdt ulovlige mengder farlige stoffer.

Alle de ulovlige forbrukerproduktene skal nå være fjernet for salg. Alle farlige produkter som er funnet i Europa, meldes inn i den europeiske databasen for farlige produkter som ikke er mat (Rapid Alert System, Rapex). 

– Alle aktører i omsetningskjeden har ansvar for å få informasjon om det kjemiske innholdet i produktene fra sin leverandør. Importører kan for eksempel ta stikkprøver for å aktivt sikre at de bare importerer trygge produkter og kjemikalier, sier Mathieu Veulemans.

Farlige stoffer i leker, smykker og skinnprodukter

Det ble blant annet funnet ftalater i 20 prosent av lekene som ble testet, kadmium i 12 prosent av de kontrollerte smykkene og krom i 13 prosent  av skinnproduktene.

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast. De mest skadelige ftalatene kan blant annet skade forplantningsevnen, gi fosterskader og påvirke hormonsystemet hos mennesker.

– Det er nedslående at vi finner høye konsentrasjoner av et stoff som har vært forbudt i leker og småbarnsprodukter i over ti år. Det er ekstra viktig at barn ikke blir utsatt for slike stoffer. Det er også bekymringsfullt at vi fant farlige stoffer i smykker og skinnprodukter, sier Mathieu Veulemans.

Mange produkter var ikke merket med opprinnelsesland. Av disse var det hele 40 prosent som inneholdt ulovlige stoffer.

Fortsatt funn av asbest

Et annet alvorlig funn var spor av asbest i 14 prosent av produktene som ble testet, blant annet varmepumper, thermoflasker og bremseklosser. Støv fra asbest er svært helseskadelig og asbest ble forbudt for lenge siden.

Fordi asbest i hovedsak ble funnet i brukte produkter – som kan ha blitt produsert før forbudet trådte i kraft – mener Miljødirektoratet det er grunn til å vise varsomhet ved visse brukte produkter. Asbest skal behandles som farlig avfall.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57  510

sjefingeniør Ingvild Kvien
produkttilsynseksjonen
telefon: 932 34 742

Tema