De mest forurensete områdene i Lundevågen i Farsund (192 mål) er nå dekket til med rene masser. Tidligere er det ryddet opp ved Engøy slipp og Naudodden småbåthavn. Kart: Farsund kommune.

Sjøbunnen i Farsund er ryddet opp

Tidligere forurenset sjøbunn i Lundevågen i Farsund er nå dekket til med rene masser. 

Rene Listerfjorder

  • Et samarbeidsprosjekt mellom Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Miljødirektoratet.
  • Oppdraget er å kartlegge og rydde opp i forurensede sjøsedimenter i de tre kommunene.

Forurensningen i Lundevågen kunne knyttes til laste-/lossevirksomhet ved Alcoa Lista og Farsund kommune, og til andre historiske kilder.

Fjorden inn til Farsund var derfor blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Vellykket opprydding

Resultatene fra Rene Listerfjorder viser at oppryddingen er vellykket. Tiltakene holdt seg innenfor rammen av tillatelsen gitt av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Tildekking av sjøbunnen innebærer at miljøgiftene tas varig ut av sirkulasjon.

Etter tre år skal det dokumenteres om tiltaket har hatt den forventede effekt gjennom ny prøvetaking av sedimentene.

Miljødirektoratet bidro med halvparten

Tiltaket i Lundevågen kostet 17,6 millioner kroner, som er innenfor budsjett. Det er finansiert ved at Alcoa Lister og Farsund kommune sammen bidro med halvparten, og at staten ved Miljødirektoratet med tilsvarende (8,8 millioner kroner).

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Harald Solberg
seksjon for hav og sedimenter
telefon: 465 43 579

Tema