Sandefjordsfjorden var høyt prioritert i det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn. Nå er fjorden renere, til glede for Sandefjords innbyggere og livet i fjorden. Foto: Sandefjord Reiselivsforening.

Sandefjordsfjorden er ryddet for miljøgifter

Sandefjordsfjorden var kraftig forurenset av tidligere tiders virksomhet. Nå er det ryddet opp på over 1 million kvadratmeter. Tidligere forurenset sjøbunn har fått god miljøkvalitet.

Sjøbunnen har god miljøkvalitet

Det er tatt over 100 miljøprøver av den nye sjøbunnen i Sandefjordsfjorden.

Samtlige prøver viser at miljømålet for kvaliteten på den nye sjøbunnen er nådd.

Før tiltak var sjøbunnen sterkt forurenset med blant annet kvikksølv og PCB, men prøver av den nye sjøbunnen viser god kvalitet.

– Det er svært gledelig at oppryddingen av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden nå er ferdig. Fjorden er renere, til glede for Sandefjords innbyggere og livet i fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøgifter fra industri, bydrift og havnevirksomhet forurenset sjøbunnen gjennom mange år. Sandefjordsfjorden var derfor blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Miljødirektoratet har gitt Sandefjord kommune til sammen 126 millioner kroner til å rydde opp fjorden.

Dekket til med rene masser

Kommunen har gjennom prosjektet Renere Sandefjordsfjord fått ryddet opp i over 1 million kvadratmeter med forurenset sjøbunn. Sjøbunnen er dekket til med ca. 480 000 tonn rene masser. Tildekking innebærer at miljøgiftene tas varig ut av sirkulasjon.

På grunn av seilingsdybde, ble det mudret forurenset sjøbunn i flere grunne områder, inkludert i småbåthavna innerst i fjorden. Til sammen 50 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn er fjernet og trygt plassert i lokalt deponi på sjøbunnen i tiltaksområdet. Deponiet er dekket til med minst 30 centimeter rene masser.

Omfattende miljøovervåking og tilsyn

Det var en omfattende miljøovervåking under oppryddingen for å hindre forurensning.

Fylkesmannen i Vestfold fikk delegert forurensningsmyndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknaden om gjennomføringen av tiltaket og miljøovervåkingen. De har regulert tiltaket ved tillatelse med strenge vilkår og gjennomførte flere tilsyn under oppryddingen uten å finne avvik.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Harald Solberg
seksjon for hav og sedimenter
telefon: 465 43 579

Tema