Miljødirektoratet åpner for ekspertnominasjoner til nye utredninger, og kommentarer til første hovedrapport i Det internasjonale naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Foto: Miljødirektoratet.

Naturpanelet søker norske eksperter

Det internasjonale naturpanelet (IPBES)  leverer kunnskapsgrunnlaget til det globale miljøsamarbeidet. Miljødirektoratet oppfordrer personer med relevant ekspertise til å la seg nominere som forfattere til den første hovedrapporten. Les mer

Tema