Husk at det fortsatt fins områder hvor det ikke er tillatt å ferdes med vannskuter. Her ulovlig kjøring i Ytre Hvaler nasjonalpark i fjor. Foto: Haakon Braathu Haaverstad, Statens naturoppsyn

Fortsatt regler for vannskuter

Forbudet mot å kjøre vannskuter er opphevet, men i visse områder er det fortsatt ulovlig å ferdes med slike fartøy. 

Bruk av vannskuter

Forskriften som åpnet for bruk av vannscooter utenfor definerte forbudsområder langs land ble opphevet18.mai 2017

Vannskuter kan dermed i utgangspunktet benyttes på linje med båter i de fleste områder.

Mange kommuner har fastsatt lokale forskrifter som innskrenker bruken, blant annet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Kommuner kan også fastsette lokale reguleringer i medhold av annet regelverk, som begrenser fart og bruk av kommunens sjøområder, elver og innsjøer.

Bestemmelser i verneområder forbyr eller begrenser bruk av vannscooter i hele eller deler av verneområdet.

I fjor ble vannskuter likestilt med andre fritidsfartøy, og i utgangspunktet kan de brukes på lik linje med båter i de fleste områder. Likevel er det viktig å være klar over lovene som innskrenker muligheten til å kjøre vannskuter.

Mange kommuner har fastsatt lokale forskrifter som begrenser både bruk og hvor høy fart du kan holde. I tillegg fins det bestemmelser som forbyr eller begrenser bruk av vannskuter i hele eller deler av verneområder.

Vis hensyn til fugl og folk

– I likhet med hurtiggående båter fører vannskutere med seg støy i områder som er spesielt viktige for mange sårbare fuglearter. Farten gjør også at vannskutere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de som bader, ror eller seiler, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Sammen med politiet kontrollerer Miljødirektoratets feltpersonell i SNO at reglene blir fulgt. De vil være til stede i aktuelle vassdrag og verneområder i tida framover, og brudd på loven blir anmeldt. 

Sjekk lokale regler

Nettopp det at regelverket varierer mellom kommuner, gjør at førerne av vannskuter må være nøye med å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder akkurat der de har planer om å kjøre. Kommuner kan fastsette lokale reguleringer som begrenser både bruk og fart i kommunens sjøområder, elver og innsjøer.

I verneområder varierer reglene mellom tidsbegrensede forbud i enkelte områder til totalforbud i hele verneområder. I nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er det for eksempel et generelt forbud mot å kjøre vannskuter.

– Vis derfor hensyn til andre når du ferdes med vannskuter i sommer, og gjør deg kjent med regelverket der du planlegger å kjøre, sier pål Prestrud.

Regelverket, og informasjon om vannskuterforskriften, finner du hos Klima- og miljødepartementet. Den enkelte kommune kan svare på spørsmål som gjelder kjøring på større innsjøer. Lokalt naturoppsyn kan også kontaktes. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kari Kveseth
Statens naturoppsyn
telefon:907 05 729

Tema