Lofotodden nasjonalpark har et spektakulært landskap med høye og smale tinderekker omgitt av åpent hav, noe som er et sjeldent naturfenomen i global sammenheng. Foto: Ragnhild Redsen Mjaaseth.

Lofoten får ny nasjonalpark

Norge har fått sin 40. nasjonalpark på fastlandet med Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland.

Vernet bidrar til å sikre viktige områder for flere truede dyre- og plantearter, men også at et unikt og populært friluftsområde ivaretas for framtiden.

Hekkeområder for sjøfugler

I nasjonalparken finnes det hekkeområder for sjøfugler som toppskarv, teist og krykkje. Vernet i Lofotodden vil gi sjøfuglene en mer forutsigbar fremtid i området.

På yttersiden av Moskenesøya finnes det hekkende kongeørn og havørn i tillegg til flere falkearter. Rødlista arter som tyvjo og strandsnipe vil du også finne i nasjonalparken.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonssef Olav Nord-Varhaug
naturavdelingen
telefon 900 232 42

Tema