Inviterer 100 kommuner til å bli nasjonalpark-kommune

Miljødirektoratet inviterer kommuner som har nasjonalpark til å søke status som nasjonalpark-kommune.  Kommunene får nå bedre muligheter til å profilere nasjonalparkene gjennom merkevaren Norges nasjonalparker. Målet er å få flere til å besøke de flotte naturområdene. 

Kriteriene for å bli nasjonalpark-kommune

For å bli godkjent som nasjonalpark-kommune, må kommunene sørge for at verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparken blir tatt vare på og legge til rette for lokal verdiskaping.

De må også ta i bruk merkevaren Norges nasjonalparker. 

Dette arbeidet skal tydeliggjøres i kommuneplanen og integreres i kommunens virksomhet forøvrig.

Hvordan dette gjennomføres i kommunene, behandles i kommuneplaner og handlingsplaner.

Kriteriene for å søke status som nasjonalpark-kommune er at kommunene har en hel nasjonalpark innenfor kommunegrensen

- Eller asjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner med nasjonalparkareal angående nasjonalparkinformasjon, tilrettelegging og reiseliv

- Eller har et autorisert besøkssenter nasjonalpark, eventuelt et informasjonssenter med samarbeidsavtale med et besøkssenter nasjonalpark.

– Nasjonalparkene er det ypperste vi har av natur i Norge. Vi har utviklet en helhetlig visuell profil for å gjøre dem mer gjenkjennelige og tilgjengelige for turister og besøkende.  Dette skal bidra til å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som reisemål og friluftsområder, og sørge for større lokal verdiskaping, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Ny visuell profil

Den visuelle profilen vil bli brukt til markedsføring, tydelig skilting på stier, ved utkikkspunkter og på besøkssentre og i formidling av lokal kunnskap og historier knyttet til nasjonalparken. 

Den nye visuelle profilen for nasjonalparkene ble utviklet i 2015 for at nasjonalparkene skulle fremstå tydelige og enhetlige i kommunikasjonen med omverdenen.

Formålet er at flere skal besøke nasjonalparkene og at det skal gi bedre vern og større lokal verdiskaping.

Nye kriterier

Engerdal og Lierne er de to første kommunene i Norge som er blitt godkjent som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker i henhold til nye kriterier. Miljødirektoratet har mottatt søknader fra flere andre kommuner, som nå er under behandling.

– Det er flott at Engerdal og Lierne har gått i bresjen, og jeg vil gratulere begge med godt utført arbeid, sier Ellen Hambro.

De nye kriteriene betyr at det nå stilles andre krav til nasjonalpark-kommunene enn tidligere. De 34 nasjonalparkkommunene som ble godkjente i perioden fra 2008 til 2012, fikk stort sett statusen på bakgrunn av hvor store områder i kommunen som var vernet som nasjonalpark.

Denne godkjenningen opphører i 2021. Kommunene mister da statusen som nasjonalpark-kommuner. Alle disse kommunene kan søke om status som nasjonalparkkommune etter de nye kriteriene.

De nye kriteriene krever at kommunene i tillegg til å ha nasjonalparkareal i kommunen, skal arbeide målrettet for å profilere kommunen som en "aktør under merkevaren".

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Ivar Myklebust
naturavdelingen
telefon 951 33 131

Tema