Klevgardan i Oppdal kommune, Trøndelag. Foto: Arnvid Sæther.

14 nye utvalde kulturlandskap

14 nye utvalde kulturlandskap i jordbruket er nå valgt ut av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Frå før er 32 område med i ordninga, som gjer at  representative kulturlandskap med spesielt høge natur- og kulturminneverdiar over heile landet blir teke vare på basert på fortsatt landbruksdrift og næringsutvikling.

Relaterte lenker

Tema