Miljødirektoratet anmelder Sporveien AS

Miljødirektoratet har vært på tilsyn etter oljeutslippet i Alnaelva og avdekket flere alvorlige brudd på tankforskriften.

Dette er saken:

30. mai skulle Sporveien AS sanere og fjerne det 54 år gamle tankanlegget på Ryen som består av tre ståltanker på 11400, 58700 og 70000 liter og flere tilhørende rørledninger.

Utslippet skjedde ved tømming av tank 1. Til sammen 28 000 liter rant ut. En del av utslippet havnet i Alnaelva og videre ut i sjøen nær Sørenga. Årsaken var en sprekk i tankens påfyllingsrør. Sporveien har opplyst at røret sprakk på grunn av rust.   

Etter hendelsen gjennomførte Miljødirektoratet et tilsyn av Sporveiens anlegg og avdekket flere brudd på forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall, den såkalte tankforskriften:

• Sporveien kunne ikke dokumentere at oljefyringsanlegget har hatt et eget inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for å forebygge forurensning

• Sporveien kunne ikke dokumentere at det noen gang er gjennomført tilstandskontroll av tank 1 og av påfyllingsrøret. Dermed har den tekniske tilstanden vært ukjent i 54 år. Sprekken på påfyllingsrøret ville blitt oppdaget ved regelmessige tilstandskontroller

• Det manglet en miljørisikovurdering av tankanlegget og rørsystemene

• Sporveien kjente ikke til kravene i tankforskrifen

Les inspeksjonsrapporten her

I slutten av mai var deler av Indre oslofjord dekket av oljeflak. Oslo kommune stengte Sørenga sjøbad og frarådet folk å bade der, på Hovedøya, Bleikøya og på Tjuvholmen.

Alvorlige feil

Kilden viste seg å være Sporveiens oljefyringsanlegg på Ryen. Et rør hadde sprunget lekk under tømming og sanering av anlegget.

– Dette er et eksempel på hvor galt det kan gå når man ikke vedlikeholder eller har gode kontrollrutiner på tankanlegg, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Manglende kontroll

Miljødirektoratet dro på tilsyn på anlegget etter hendelsen og fant flere alvorlige feil. Blant annet viste det seg at Sporveien i løpet av 54 år aldri har sjekket tilstanden på røret som sprang lekk.

Les inspeksjonsrapporten her

– Miljødirektoratet ser svært alvorlig på at Sporveien har hatt så lite kontroll på dette anlegget. Utslipp av fyringsolje kan føre til alvorlige skader på helse og miljø, og her er det så klare brudd på tankforskriften at vi velger å anmelde saken, sier Hambro.

Les også: Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

Last ned Miljødirektoratets veileder til tankforskriften

Det finnes rundt 34 000 tanker med olje, farlige kjemikalier eller avfall hos bedrifter i Norge i dag. Ifølge Kystverket skjer det hvert år over 100 utslipp og lekkasjer av olje, drivstoff eller kjemikalier fra slike tankanlegg som forårsaker akutt forurensning. 

– Disse kunne vi unngått om flere hadde kjent bestemmelsene i tankforskriften og hatt gode rutiner for vedlikehold, sier Hambro.

Tema