De to nye stoffene som forelås å fase ut er funnet i isbjørn. Foto:Marie Selboskar Lier/Miljødirektoratet

Foreslår flere miljøgifter til verstinglista

Miljødirektoratet anbefaler at to nye stoffer legges til den nasjonale prioritetslista med miljøgifter som skal utfases. Begge stoffene er svært lite nedbrytbare og vanskelige å bli kvitt når de først havner i miljøet.

– Prioritetslista, den såkalte verstinglista, er et viktig verktøy for å hindre at miljøgifter slippes ut og sprer seg i norsk natur og miljø. I år lanserer vi to ganske åpenbare nye kandidater, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flammehemmende

Dekloran pluss brukes for å hindre at produkter tar fyr, blant annet i ulike typer plast. Eksempler er elektriske ledninger, kabler, utstyr i biler og takmaterialer i plast. Stoffet markedsføres blant annet som et alternativ til den bromerte flammehemmeren deka-BDE. DecaBDE er forbudt i Norge og blir nå forbudt både i EU og globalt etter initiativ fra Norge.

Les også: Stor norsk miljøgiftseier 

Dekloran pluss er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og bli med videre opp i næringskjeden. Stoffet er blant annet funnet i isbjørn i Arktis.

Vann- og flekkavvisende

PFBS er et såkalt perfluorert stoff som går under sekkebetegnelsen PFAS. De PFBS-relaterte stoffene omdannes til PFBS som ikke brytes ned i miljøet.

PFBS er funnet i mennesker og i miljøet, også i isbjørn i Arktis. Overvåkning og forskning har de siste årene ledet til en økt erkjennelse både av at alle PFASer har uønskede egenskaper og at summen av den samlede påvirkning av forskjellige PFASer når de opptrer sammen, er bekymringsverdig.

De viktigste bruksområdene for PFBS og PFBS-relaterte stoffer er som vann- og flekkavvisende midler til lær, tekstiler, tepper og porøse harde overflater. 

Les mer om PFAS-enes miljøskadelige egenskaper på Miljøstatus

– Hvis regjeringen inkluderer disse to stofftypene på prioritetslista, får vi muligheten til å ta i bruk flere virkemidler som strengere krav i utslippstillatelser til industrien og til avfallsbehandling. Lista gir oss også viktige føringer når vi jobber for internasjonale forbud og andre begrensinger på hvordan stoffene kan brukes, sier miljødirektør Hambro.

Les fakta om: PFBS
Les fakta om: Dekloran

Forslaget om nye stoffer på prioritetslista

KONTAKT

seksjonsleder Heidi Morka kjemikalieseksjonen,
telefon: 959 61 349

senioringeniør Marius Gudbrandsen kjemikalieseksjonen, telefon: 924 56 417

Tema