Lasteskipet Harrier, tidligere kalt Tide Carrier. Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Økokrim overtar 'Harrier'-etterforskning

Bakgrunnen er sakens omfang og kompleksitet. Det er positivt for etterforskningen, mener Miljødirektoratet.

Ulovlig eksport

Avfall er en ettertraktet handelsvare, men feil behandling kan gjøre store skader på mennesker og miljø.

For å hindre at avfall kommer på avveie er det utviklet et omfattende internasjonalt regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall, blant annet for å unngå at avfall dumpes i utviklingsland.

Det er ulovlig å eksportere farlig avfall ut av Norge uten tillatelse fra myndighetene i både eksport- og importlandet, og det er krav om at avfallet skal behandles på en miljømessig god måte.

Utrangerte skip og farlig avfall er omfattet av avtaleverket, og det er blant annet ulovlig å sende farlig avfall ut av OECD-området.

I fjor vinter var lasteskipet "Harrier" på vei ut av Norge før det fikk motorstopp utenfor Jæren og Kystverket iverksatte en statlig redningsaksjon.

Ulovlig eksport

Senere påviste Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratets tilsyn at skipet etter all sannsynlighet var på vei til ulovlig opphugging i Pakistan.

I april anmeldte Miljødirektoratet eier Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

Les også: Miljødirektoratet anmelder "Harrier"-eiere

Også Kystverket har anmeldt eier, managementselskap og skipsfører av fartøyet for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak for å hindre fare for akutt forurensning i forbindelse med at fartøyet kom i drift utenfor Jæren 22. februar 2017

Kompleks etterforskning

Vest Politidistrikt har etterforsket begge disse anmeldelsene til nå, men før jul overtok Økokrim. Begrunnelsen er etterforskningens omfang, kompleksitet og forgreningene til utlandet.

– Vi mener det er positivt at Økokrim med sin spisskompetanse på miljøkriminalitet overtar saken. Det sier også noe om alvoret og hvor kompliserte denne typen saker er, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tema