Nominerer 84 forskere til FNs klimapanel

Miljødirektoratet har nominert 84 forskere og eksperter fra norske institusjoner som kandidater til arbeidet med FNs klimapanels sjette hovedrapport. Rapporten skal publiseres i 2021-2022.

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC). En av oppgavene er å koordinere prosessen med å nominere forfattere til rapportene.

Sjekket kvalifikasjonskrav

Miljødirektoratet har fått forslag om 84 eksperter fra norske institusjoner og fagmiljøer. Vi har sjekket at alle oppfyller klimapanelets kvalifikasjonskrav, og har nå sendt inn alle forslagene til FNs klimapanel som nominasjoner fra Norge.

– Nominasjonen viser at norske fagmiljøer har mange høyt kvalifiserte kandidater. Noen av dem har bidratt til klimapanelets arbeid tidligere, men mange har ikke vært forfattere tidligere, sier Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Byrået velger ut eksperter

Byrået i FNs klimapanel består av 34 eksperter fra like mange land. De vil nå gå gjennom nominasjonene fra hele verden for å velge ut forfatterteamet. Utvelgelsen ventes å være klar i begynnelsen av februar 2018.

Til klimapanelets femte hovedrapport ble 19 eksperter fra norske fagmiljøer valgt til å være en del av forfatterteamet. Miljødirektoratet tror at mange norske eksperter også blir å finne i forfatterteamene til sjette hovedrapport.

Flere temaer i ny rapport

Denne gangen skal enda flere temaer om klimaendringene behandles enn i tidligere rapporter. Rapporten vil ha til sammen 60 kapitler, og det er behov for mange ulike typer fagekspertise.

Selv om det store flertallet av de nominerte er klimaforskere, har Miljødirektoratet også nominert kandidater med ekspertise innenfor fagområder som energi, skog og reindrift.

Kontaktet over 50 institusjoner

Miljødirektoratet kontaktet over 50 norske universiteter og forskningsinstitusjoner og oppfordret dem til å foreslå kandidater til de ulike kapitlene. Invitasjonen har også vært publisert via Miljødirektoratets nettsted.

 

Miljødirektoratets nominasjoner til FNs klimapanels sjette hovedrapport

(Ni av kandidatene er nominert i mer enn en av arbeidsgruppene.)

Nominasjoner til delrapport 1 om det klimavitenskapelige grunnlaget (40)

Richard Bellerby, NIVA

Terje Berntsen, UiO

Andreas Born, UiB

Ryan Bright, NIBIO

Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet

Richard Davy, Nansensenteret for miljø og fjernmåling (NERSC)

Igor Esau, Nansensenteret for miljø og fjernmåling (NERSC)

Agneta Fransson, Norsk polarinstitutt

Sebastian Gerland, Norsk polarinstitutt

Nadine Goris, Uni Research

Mats Granskog, Norsk polarinstitutt

Jon Ove Hagen, UiO

Øivind Hodnebrog, CICERO

Eystein Jansen, UiB

Andreas Kaab, UiO

Noel Keenlyside, UiB

Kikki Kleiven, UiB

Erik Kolstad, Uni Research

Petra Langebroek, Uni Research

Siv Kari Lauvset, UiB

Marianne Lund, CICERO

Cathrine Lund Myhre, NILU

Sebastian Mernild, Nansensenteret for miljø og fjernmåling (NERSC)

Helene Muri, NTNU

Kerim Nisancioglu, UiB

Are Olsen, UiB

Angelika Renner, Havforskningsinstituttet

Bjørn Samset, CICERO

Maria Sand, CICERO

Anne Britt Sandø, Havforskningsinstituttet

Thomas Schuler, UiO

Michael Schulz, Meteorologisk institutt

Jana Sillmann, CICERO

Morten Skogen, Havforskningsinstituttet

Lars Smedsrud, UiB

Stefan Sobolowski, Uni Research

Harald Sodemann, UiB

Asgeir Sorteberg, UiB

Trude Storelvmo, UiO

Jerry Tjiputra, Uni Research

Nominasjoner til delrapport 2 om virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet (26)

Carlo Aall, Vestlandsforsking

Tor Arve Benjaminsen, NMBU

Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet

Scott Bremer, UiB

Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet

Siri Eriksen, NMBU

Nils Petter Gleditch, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Mats Granskog, Norsk polarinstitutt

Grete Hovelsrud, Nordlandsforsking

Shaochun Huang, NVE

Andreas Kaab, UiO

Asuncion Lera St.Clair, DNV GL

Svein Mathiesen, UiT

Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet

Farrokh Nadim, Norges geotekniske insitutt

Amy Oen, Norges geotekniske insitutt

Angelika Renner, Havforskningsinstituttet

Jana Sillmann, CICERO

Nils Christian Stenseth, UiO

Vigdis Vandvik, UiB

Francesca Verones, NTNU

Taoyuan Wei, CICERO

Wenting Chen, NIVA

Anders Oskal, The International Centre for Reindeer Husbandry (ICR)

Hege Hisdal, NVE

Nominasjoner til delrapport 3 om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp (28)

Ståle Aakenes, GASSNOVA

Arild Angelsen, NMBU

Rasmus Astrup, NIBIO

Guri Bang, CICERO

Roman Berenblyum, International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Elin Boasson, CICERO

Ryan Bright, NIBIO

Marie Bysveen, SINTEF

Mike Carpenter, GASSNOVA

Francesco Cherubini, NTNU

Christa Clapp, CICERO

Lasse Fridstrøm, TØI

Taran Fæhn, SSB

Atle Harby, SINTEF

Bård Harstad, UiO

Steffen Kallbekken, CICERO

Snorre Kverndokk, Frischsenteret

Marianne Lund, CICERO

Daniel Muller, NTNU

Helene Muri, NTNU

Glen Peters, CICERO

Siddharth Sareen, UiB

Anders Strømman, NTNU

Aud Tennøy, TØI

Endre Tvinnereim, Uni Research

Taoyuan Wei, CICERO

Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt

Vegard Willumsen, NVE

KONTAKT:

sjefingeniør Maria Kvalevåg
seksjon for klimakunnskap
telefon: 997 91 100 

Tema