Norges avfallsplan med avfallsforebyggingsprogram

Det følger av EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF) at landene skal ha en avfallsplan og et avfallsforebyggingsprogram. Avfallsstrategien fra 2013 er Norges avfallsplan og forebyggingsprogram.

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet to vedlegg til planen

  1. Avfallsforebygging
  2. Infrastruktur for avfall

Vedleggene har vært på offentlig ettersyn.

Ny avfallsstrategi i 2019

Den nasjona avfallsstrategien fra 2013 skal revideres i løpet av seks år,. Ny norsk avfallsstrategi skal utarbeides i løpet av 2019.

Relaterte lenker

Tema