Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall har stort potensial for forurensning, dersom de ikke følger regelverket. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

Farlig avfall-anlegg kontrolleres på nytt

Miljøforvaltningen kontroller i vinter norske anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Sjekker miljøkravene

Tidligere tilsynsaksjoner avdekket mange brudd på kravene i miljøregelverket.

Nå kontrollerer miljøforvaltningen at bransjen følger opp at farlig avfall blir samlet inn og at det går til miljømessig forsvarlig behandling.

I tillegg sjekker vi at anleggene følger opp nye krav til finansiell sikkerhet og kompetanse.

Det er inspektørene hos fylkesmannen som gjennomfører kontrollene.

– Miljømyndighetene kontroller farlig avfall-anleggene regelmessig, slik at uhell og dårlig drift ikke fører til miljø- eller helseskade. Nå kommer vi på nytt, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Øke kompetansen

Bransjeorganisasjonene Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Avfall Norge er sentrale aktører i arbeidet med forbedringer.

– Vi har god dialog med bransjen for å bidra til økt kompetanse hos ansatte i anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Dette er viktig, slik at aktørene overholder miljøkravene og håndterer farlig avfall forsvarlig, sier Bjørn Bjørnstad.

Kontakt

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

senioringeniør Anne-Gry Jørgensen
industritilsynseksjonen
telefon: 997 63 420

Tema