Harrier (tidligere Tide Carrier) har vært med på å sette ulovlig opphogging av skip på dagsorden. Skipet blir nå hogget opp ved et EU-godkjent gjenvinningsanlegg i Tyrkia.Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Opphugging av skip – kravene skjerpes

Fra nyttår må redere som vil skrape gamle skip, forholde seg til et strengere regelverk enn tidligere. Hensikten er å beskytte miljøet mot farlige materialer og stoffer om bord i skipene, og redusere helserisikoen for arbeidere som jobber med opphogging. Les mer hos Sjøfartsdirektoratet

Tema