Innsjøer og elver: Nye overvåkningsrapporter

Miljødirektoratet har publisert nye rapporter for overvåkning av innsjøer og forsura vassdrag for 2017.

Overvåkningsprogrammet ØKOFERSK ser på tilstanden i utvalgte innsjøer. Målet med overvåkingen er å fastsette økologisk tilstand og bidra til et langsiktig mål å vurdere av effekten av langtids stor-skala endringer som skyldes naturlige svingninger eller stor-skala menneskeskapte påvirkninger. Det er laget 5 regionale overvåkningsrapporter for 2017:

Delprogram 1 - Nord

Delprogram 2 - Midt

Delprogram 3 - Vest

Delprogram 4 - Sør

Delprogram 5 - Øst

I tillegg har vi et eget program for overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme innsjøer og elver. I rapporten for 2017 presenteres data fra seks feltforskningsstasjoner i små nedbørfelt, 83 innsjøer og to elver. Hensikten med overvåkingen er å følge med på forsuringsutviklingen i ferskvann i Norge.

Delprogram 6 - Sur

Kontakt

seniorrådgiver Steinar Sandøy, seksjon for vannforvaltning
telefon: 920 42 714

Tema