En 52 meter lang og 2 cm tykk strekkbåndbru er bygget over Fantessteinvatn ved Sognefjellshytta. Foto: Kari Sveen

Nytt utkikkspunkt ønsker velkommen inn i Jotunheimen

Åpningen av utkikkspunkt Sognefjellet markerer starten på merkevarestrategien som ønsker alle velkommen inn i Norges nasjonalparker.

FAKTA

Utkikkspunkt Sognefjellet

Offisiell åpning mandag 20. august kl. 15:30 ved Sognefjellshytta. Åpnes av statssekretær Atle Hamar fra Klima- og Miljødepartementet.

Sognefjellshytta etableres som den mest omfattende innfallsporten til en nasjonalpark som ledd i arbeidet med merkevaren Norges nasjonalparker. Utkikkspunkt Sognefjellet gir utsyn over Jotunheimen nasjonalpark.

En 52 meter lang og 2 cm strekkbåndbru over Fantesteinsvatn er utforma av Dronninga landskap. Landskapsarkitekt Ragnhild Momrak vil fortelle om anlegget, sammen med bruingeniør Florian Kosche, geolog Tore Valstad og Brubyggerne i Stryvo. Dette skjer inne i mellombygget kl. 19:00.

I dag er det offisiell åpning av utkikkspunkt Sognefjellet ved Sognefjellshytta. Her er det blant annet bygd ei spektakulær gangbru som er 52 meter lang og 2 centimeter tykk. Det er kun bygget i overkant av 50 slike bruer i hele verden. Fra brua kan du både se og starte turen inn i Jotunheimen nasjonalpark.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) står for åpningen.

– Dette er en stor dag for forvaltningen av nasjonalparkene. Utkikkspunkt Sognefjellet er en milepæl i arbeidet med å legge til rette for de som besøker nasjonalparkene, samtidig som vi tar var på naturverdiene, sier Hamar.

Ny strategi

I 2014 fikk Miljødirektoratet i oppdrag fra KLD å lage en sterk og samlende merkevare for nasjonalparkene, med mål om flere besøkende, større verdiskapning og samtidig sikre forsvarlig forvaltning.

I samarbeid med nasjonalparklandsbyer og kommuner, naturinformasjonssentre, nasjonalparkforvaltere, reiselivsaktører, Innovasjon Norge og Snøhetta Design har det blitt jobbet fram en merkevarestrategi. Den legger opp til å gjøre nasjonalparkene bedre kjent og mer tilgjengelige - og med en enhetlig visuell profil under slagordet "Velkommen inn!".

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, gleder seg over at resultatene av samarbeidet. Hun er opptatt av at vern og bruk av naturen må bli to sider av samme sak.

– Nasjonalparkene er ikke museumsnatur. Formålet med at vi verner natur er å ta vare på naturen, ja - men også at folk skal ha glede av denne flotte naturen, sier hun.

Hun skisserer et bilde. Tenk deg at du kjører bil over Sognefjellet. Fra denne nasjonale turistveien har du utsikt mot fjelltinder, brelandskap fra Fanaråken og Hurrungane i øst. Du er midt i hjertet av Jotunheimen nasjonalpark, som har et nett av stier til korte og lengre turer, med muligheter for mange. Herfra går det også stier vestover inn i Breheimen nasjonalpark.

– Fra nå av skal du VITE dette når du kjører der. Du skal ha lest om det på nettet, og du har fått brosjyrer og informasjon på veikroa nedi dalen som forteller om de flotte naturopplevelsene langs ruta, og det er godt skiltet i terrenget.

Fire piloter

Jotunheimen, Rondane, Varangerhalvøya og Hallingskarvet nasjonalparker er piloter og har vært første ute med å ta i bruk den nye visuelle profilen, lage egne besøksstrategier og bedre kvaliteten på tilretteleggingen.

Sammen med reiselivsnæringen, Innovasjon Norge og lokale myndigheter får de gjennom merkevarestrategien et bedre verktøy for en felles markedsføring av disse våre nasjonale perler.

De kommersielle aktørene som driver virksomheter rundt nasjonalparkene, skal også nyte godt av dette. Det gjelder å friste med tilbud utover selve nasjonalparkopplevelsen. Det er et stort potensial for å tilby produkter som lokal mat og drikke eller tilrettelagte friluftsopplevelser. Det gir ringvirkninger og økt verdiskaping.

Erfaringer fra prosjektet "Naturarven som verdiskaper" har vist at bevisst satsing på reiseliv knyttet til naturopplevelser, gir resultater. Rapporten fra Telemarksforskning konkluderer med at det ble etablert arbeidsplasser og økt omsetning lokalt.

– Men for oss som miljømyndighet er det helt grunnleggende viktig at dette kan skje UTEN å gå på bekostning av verneverdiene. Når vi legger til rette for mer besøk, er det viktig at det skjer der naturen tåler det, sier Ellen Hambro.

Besøksstrategiene skal sørge for nettopp dette, kanalisere ferdselen; lage gode innfallsporter der det er egnet for folk, ikke lager turstier i områder der man for eksempel kan forstyrre villreinen eller tråkke ned verneverdige fjellblomster.

Relaterte lenker

KONTAKT

Olav Nord-Varhaug
seksjonsleder
nasjonalparkseksjonen
Tlf 900 23 242

Tema