NOx-utslippene redusert med 4,5 prosent i 2017

Utslippene av nitrogenoksid (NOx) i Norge ble redusert med 4,5 prosent fra 2016 til 2017, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB presenterer foreløpige tall for utslipp av nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2) , ammoniakk (NH3), flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og karbonmonoksid (CO i 2017.

Relaterte lenker

Tema