Oppdagelsen av skrantesjuke på hjortevilt i Norge, deriblant på elg, har ført til økt behov for kartlegging av sykdommen. Foto: Terje Kolaas.

Jegere skal ta skrantesjukeprøver i 2018

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å ta prøver av felt hjortevilt for skrantesjuke.

I alt 30 000 elg, hjort og villrein skal testes for skrantesjuke i løpet av året, herunder 11 000 dyr felt under ordinær jakt. Jegere skal står for en vesentlig del av prøvetakingen.

Les mer om hvordan på Hjorteviltportalen

Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.

Miljødirektoratet har stor tiltro til at dette er en oppgave som jegerne bidrar til å løse på beste måte.

Den praktiske gjennomføringen er beskrevet grundig på hjorteviltportalen, sammen med mye annen praktisk informasjon.

Hjorteviltportalens samleside om innsamling av skrantesjukeprøver fra jakt

KONTAKT

seniorrådgiver Erik Lund
viltseksjonen
telefon: 920 89 834

Tema