"Harrier" (den gangen "Tide Carrier") fikk motorstopp på vei til ulovlig opphugging og måtte taues til land. Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Søker om å hugge opp 'Harrier' i Tyrkia

Norsk Gjenvinning søker Miljødirektoratet om nødvendig samtykke til å eksportere lasteskipet "Harrier" til forsvarlig opphugging i Tyrkia, slik at skipet kan forlate Farsund.

Strandsetting av skip er et stort problem

Det er et kjent internasjonalt problem at skip sendes til land hvor vrakingen kan skje med langt større fortjeneste, men hvor også faren for skade på helse og miljø er betydelig større.

Ved strandsetting (beaching) kjøres skipene opp på strendene og plukkes fra hverandre manuelt med høy risiko for miljøet og arbeidernes liv og helse.

På verdensbasis ble 835 skip levert til skraping i 2017, ifølge NGO Shipbreaking Platform. Av disse ble 543 hugget på strandområdene Alang i India, Gadani i Pakistan og Chittagong i Pakistan.

Rapporten peker på 18 skip som de mener har norsk tilknytning, som skal ha blitt hugget i disse tre områdene i 2017. Det er flere enn året før.

For skip hjemmehørende i EØS-området er det ulovlig å hugge opp skip på denne måten.

I fjor vinter var "Harrier" (den gangen het skipet "Tide Carrier") på vei ut av Norge, før det fikk motorstopp utenfor Jæren.

Kystverket iverksatte en statlig redningsaksjon og lasteskipet ligger nå til kai i Farsund.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet påviste i etterkant at skipet etter all sannsynlighet var på vei til ulovlig opphugging i Pakistan.

Vi påla kapteinen og rederiet å la "Harrier" å bli liggende i Norge inntil det ble klart at skipet ville bli hugget opp forsvarlig.

Vi har anmeldt Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall. Saken er under etterforskning hos Økokrim.

Søker om lovlig opphugging

Norsk Gjenvinning melder nå at de har inngått en avtale om eksport av skipet til lovlig opphugging og resirkulering. Julia Shipping eier skipet fram til ankomst ved verftet SÖK Denizcilik ship recycling i Tyrkia.

Norsk Gjenvinning skal følge opp at eksporten og opphuggingen skjer i henhold til internasjonalt regelverk.

Eksport av "Harrier" vil skje så snart Miljødirektoratet og tyrkiske myndigheter har gitt våre samtykker i medhold av regelverket. Vi behandler søknaden fra Norsk Gjenvinning så raskt som mulig. Tyrkiske myndigheter har inntil fire uker på å avklare eksporten etter at vi har gitt vårt samtykke.

Denne saken har vært problematisk for mange berørte parter. Miljødirektoratet er fornøyd med at Norsk Gjenvinning nå bidrar til at denne saken nå ser ut til få en god løsning.

Internasjonalt regelverk

For å hindre at avfall kommer på avveie, er det et omfattende europeisk regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall. Regelverket skal også hindre at avfall dumpes i utviklingsland.

Regelverket legger ned et absolutt forbud mot eksport av utrangerte skip, og alle andre typer avfall med innhold av farlige stoffer, til land som ikke er medlem av OECD.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

Tema